Foreningen

Velkommen til foreningen Økobornholms hjemmeside.

 

Foreningen blev stiftet i marts 2018 på Bornholm og har til formål at bidrage til jordbrugskulturen på et økologisk bæredygtigt grundlag og at arbejde for de bornholmske landområder som levende og bæredygtige for både natur og mennesker.

 

Foreningens formål er at bidrage til jordbrugskulturen på et økologisk bæredygtigt grundlag ved blandt andet at virke for etablering af en bornholmsk økologisk jordbrugsfond og andre tiltag til styrkelse af økologiske driftsenheder, og herigennem

 

• at understøtte generationsskiftet i landbruget og fremme tilflytningen til Bornholm,

• at fremme produktion og afsætning af økologiske produkter dyrket og forædlet på Bornholm,

• at fremme samarbejdet mellem landmand og forbruger og mellem Bornholm og omverden,

• at fremme biodiversitet og sikre rent drikkevand og rene og sunde fødevarer

• at fremme og sikre dyrevelfærd

• at fremme diversitet i dyrkningsformer som permakulturer/skovhaver, levefællesskaber og økologisk havebrug og i øvrigt fremme interessegrupper, der arbejder ud fra bæredygtighed og økologi.

 

Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan blive medlem, så længe du/I støtter vores formålsparagraf. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, men tegnes i det daglige af bestyrelsen, som du kan træffe under fanen bestyrelse.

 

Du kan melde dig ind ved at sende en email til kontakt@oekobornholm.dk.

 

Per 2018 koster medlemsskabet 100 kr/år - og pengene går ubeskåret til foreningens arbejde.