Folder

I juli 2007 blev den første ØkoBornholm folder sendt på gaden, og i 2008 udkom folderen i slutningen af april.

Folderen blev blev rigtig godt modtaget i 2007, og det viste sig hurtigt, at oplaget på 3.000 eksemplarer slet ikke var nok. Derfor bliver 2008 udgaven trykt i et ti gange så stort oplag, nemlig 30.000 eksemplarer.

Hver annoncør vil som udgangspunkt få 500 eksemplarer til distribution i lokalområdet, og at de øvrige distribueres ud til turistinformationer, turistattraktioner mv. Der vil fortsat blive tale om Svanemærket tryk.

For at få plads til de ekstra annoncører, der er kommet til, og for at finansiere dette betydeligt større oplagstal, mindskes annoncestørrelserne til den halve størrelse – eller med andre ord bliver annoncepladsen dobbelt så dyr.

Det er fortsat muligt at få en gratis annonce i folderen for økologiske virksomheder og forhandlere af økologiske produkter på Bornholm. Desuden kan bornholmske producenter, der ikke er statsautoriserede økologer, men som producerer naturprodukter med omsorg for miljøet og sundheden, også få en gratis annonce.

Størrelsen på en gratis annonce er 1/24 side (65 x 16 mm). I 2007 var en gratis annonce på 1/12 side (65 x 32 mm), og den størrelse koster i 2008 500 kr. Se illustrationen nedenfor. Priser er eksklusive moms.

 

Folderen 2008

Download folder i lav opløsning (PDF - 547 KB)

Download folder i høj opløsning (PDF - 7,27 MB)

Folderen 2007

Download folder i lav opløsning (PDF - 547 KB)

Download folder i høj opløsning (PDF - 8 MB)