Om foreningen Økobornholm

Foreningen Økobornholm f.m.b.a.  drives udelukkende af frivillige ulønnede kræfter og består af en bestyrelse på op til 9 medlemmer samt én suppleant.

Foreningens aktiviteter bliver planlagt ved månedlige bestyrelsesmøder samt ved møder i mindre udvalg. Bestyrelsesmedlemmerne er primære drivkræfter i afviklingen af vores arrangementer, hvilket er grunden til en forholdsvis stor bestyrelse på 9 medlemmer. Vi benytter os af medlemsinddragelse i videst mulig omfang og af lokale samarbejder med foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder.

To af bestyrelsens medlemmer sidder desuden i bestyrelsen Bornholms Økojord A/S, hvor Foreningen Økobornholm f.m.b.a. har den afgørende indflydelse via A-aktien, som kun foreningen er i besiddelse af.

 

Vi kan kontaktes på følgende mailadresse:

kontakt@oekobornholm.dk

Økobornholms bestyrelse

Mads Kissow

Fmd. for foreningen

Energirådgiver – bygningskonsulent

Mads Ville

Miljøspecialist

Anna Sofie Poulsen

Jurist og forperson for DN-Bornholm

Stig Westermann

Selvstændig

Nikolaj Løngreen

Daglig leder af Plantagen

Bente Johansen

Bente Johansen

Selvstændig

Line Kramp Email & Phone# | Freelance Kulinarisk Vejleder ...

Line Kramp

Ciderproducent

Hans Jørgen Jensen

Sekretariatsleder i LAG Bornholm