ØKO-LANDMAND PÅ EN NY MÅDE

Økologisk IMARKSÆTTER

JA – du læste rigtigt – imarksætter! En iværksætter på marken.

Skørt ord – tja måske. Det er et ord, som bliver brugt som en samlende betegnelse for de mange iværksættere, som er ved at etablere sig på jordene ved gaarden i Melsted.

gaarden rummer både landbrugsmuseet Melstedgård og det moderne Madkulturhus. gaarden drives som et partnerskab mellem museet og Gourmet Bornholm (en sammenslutning af fødevareproducenter og restauratører). gaarden er ikke kun et sted for kulturhistorisk formidling men også en base for fødevareudvikling og innovation. På gaarden rådes der over ca. 26 ha jord. Det er dele af denne jord, som nu stilles til rådighed for økoligiske imarksættere der har lyst til at afprøve ideer. Det kan være nye afgrøder, nye dyrkningsmetoder, – eller at man vil starte en produktion af egne grøntsager, frugt og bær til sin lokale restaurant eller fødevarevirksomhed.

Som imarksætter forpligter man sig til at dyrke jorden økologisk, – samt at formidle om sit iværksætterprojekt i forbindelse med eventuelle arrangementer på gaarden. Til gengæld får man tilgang til:

  • Jordlodder fra 100 m2 til 3 ha.
  • Netværk med andre imarksættere.
  • Sparring med gaardens ansatte – både indenfor landbrug, fødevareinnovation, madkulturhistorie og viden om lokale vilde urter og bær.
  • Mulighed for at låne maskiner og udstyr.
  • Mulighed for produktdemo, høstmarked og lign. på gaarden.

Kontakt os for en snak om, hvad der er brug for i din Imarksætter startpakke!