Imarksætter – ØKO-LANDMAND PÅ EN NY MÅDE

Kom til Bornholm og lev drømmen ud som økologisk Imarksætter. Vi er i fuld gang med at kickstarte en ny generation af økologiske, biodynamiske, permakulturelle og andre bæredygtigt nytænkende fødevareproducenter – der både dyrker, forarbejder og opfinder nye måder at leve af deres grønne passion for mad, dyr og natur.

Imarksætteri er for dig, som gerne vil have adgang til attraktiv landbrugsjord og indgå i et tværfagligt fællesskab om produktion, forarbejdning og markedsføring af høj-værdi madprodukter. Gennem samarbejde med lokale jordejere, boligejere på landet og Bornholms Regionskommune har vi skaffet muligheder for at leje sig ind på mindre arealer Imarksætter-jord for nemt at kunne komme igang. Har du større ambitioner kan vi også skaffe jord til at vokse videre på. Og vi har netværk ud i de bornholmske forarbejdningsvirksomheder, der kan hjælpe dig til at transformere din råvare fra en kilovare til et højværdi produkt.

Som Imarksætter på Bornholm får du adgang til øens unikke fødevare-brand samt mulighed for at benytte de attraktive faciliteter og rådgivningsmuligheder der tilbydes igennem bl.a. Bornholms Madkulturhus og Bornholms Landbrug. Kontakt os for en snak om, hvad der er brug for i din Imarksætter startpakke!

Læs vores rapport med analyse af Imarksætter projektets første fase samt anbefalinger til fremtiden. Klik her for at åbne >>