Arrangementer

Foreningen Økobornholm f.m.b.a arrangerer og afholder årligt flere forskellige arrangementer som skal understøtte og skabe opmærksomhed om foreningens visioner. En del af arrangementerne bliver afholdt i samarbejde med andre aktører som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening og Madkulturhuset Gaarden.

Økobornholm har blandt andet stået for og vil fortsat arrangere:

  • Debatarrangementer, med debattører, politikere, meningsdannere og interesseorganisationer fra hele landet.
  • Markvandringer hos lokale producenter og besøg på gårde og dyrehold.
  • Økologisk Høstmarked, som en del af Økologisk Landsforenings årlige Høstmarked.
  • Infomøder om Bornholms Økojord A/S.
  • Producentmøder og iværksættermøder.
  • Erfa-gruppemøder inden for forskellige produktionsgrene.

Foreningen tilstræber at understøtte medlemmernes ønsker og idéer til arrangementer og indgår derfor gerne samarbejder med privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner om nye arrangementer.