Med tilskud fra LAG-ordningen er der etableret et maskinfællesskab med en maskinpark der skal fungere i et fællesskab omkring en maskinstation der fysisk knyttes til Bornholms Økojord A/S.

Formålet er at den fælles maskinpark skal bidrage til at lette markarbejdet markant, og derved forhåbentligt bidrage til at flere får mod på at kaste sig ud i en økologisk grønsagsproduktion, – samt at allerede eksisterende producenter får mod på at øge deres produktion.

Kontakt Hans Jørgen Jensen på mail hjj.lag@gmail.com for nærmere oplysninger om brug af Maskinfællesskabets maskiner.