KATEGORIER AF RESSOURCER

gaarden

gaarden råder vi over ca. 26 ha jord inkl. skove og hegnede arealer til dyrene. Jorden er pr 07-2019 under omlægning til økologisk drift. Der er flere jordbundstyper – men overvejende let sandblandet jord på begge sider af et åløb. Arealerne er kystnære. Der er et stort antal solskinstimer.

Vi vil gerne stille jord til rådighed for imarksættere der har lyst til at afprøve ideer. Det kan være nye afgrøder, nye dyrkningsmetoder – eller man kan ganske enkelt starte en produktion op før man går ud og investerer i egen jord.

gaarden rummer både det gamle landbrugsmuseum Melstedgård og det moderne Madkulturhus. gaarden drives som et partnerskab mellem museet og Gourmet Bornholm (som er en sammenslutning af lokale fødevareproducenter og restauratører). Derved er gaarden ikke kun et sted for kulturhistorisk formidling men også en base for fødevareudvikling og innovation. Se mere om gaarden på www.gaarden.nu

  • Jordlodder fra 100 m2 til 3 ha.  
  • Netværk med andre imarksættere (pt. 3 stk.).
  • Sparring med gaardens ansatte – både indenfor landbrug og fødevareinnovation.  
  • Mulighed for at låne/leje traktor – og vi kan formidle kontakt til andre med forskellige maskiner. 
  • Kurser på gaarden om fødevarer, innovation, formidling, eventmageri og meget mere.
  • Mulighed for produktdemo, høstmarked mm. på gaarden, – samt for at komme med i gaardens aktivitetskalender.
  • Mulighed for brug af gaardens to bålpladser og bålfaciliteter til arrangementer (ligger midt på arealet).

Udvalgte opslag

Loading…