Om Bornholms Økojord A/S

Bornholms Økojord A/S blev stiftet d. 19. januar 2021 med en aktiekapital på DKK 3.502.000.
Selskabets formål er at købe landbrugsjord og landbrugsejendomme på Bornholm med henblik på bortforpagtning til økologisk drift. Siden er det gået stærkt. Allerede 1. april 2021 overtog Selskabet sin første gård, Hammersly i Rutsker. Fra 1. juli 2021 fik Selskabet økologisk autorisation på jorden, og fra 1. januar 2022 blev jord og driftsbygninger forpagtet til Emilie Ulrik-Petersen, der er uddannet som økologisk landmand. Emilie har i 2022  drevet jorden i samarbejde med Maite og Frederik Lund-Sørensen, og de har overtaget forpagtningen fra 1. januar 2023.
 
Sideløbende med køb og renovering af Hammersly har Bornholms Økojord A/S udbudt B-aktier. Der skal købes mere jord, og bygningerne på Hammersly skal gøres endnu bedre til at fungere som ramme for grøntsagsavl og gårdsalg. Der bliver løbende tegnet aktier og pr. 31. januar 2024 er aktiekapitalen blevet forhøjet til 4.097.000 kr.
 
Aktietegningen fortsætter, og det er vores håb, at mange vil benytte denne mulighed for at være en del af den nødvendige omstilling af landbrugsproduktionen.

Gennem opkøb af jord og gårde skal selskabet medvirke til, at flere unge jordbrugere kan komme i gang med økologisk landbrug, øge den økologiske produktion på Bornholm og udfolde liv og biodiversitet på landet.

Flertallet i selskabets bestyrelse vil altid være udpeget af Økobornholms medlemmer for at sikre selskabets demokratiske forankring i det bornholmske samfund, samt at der vil være en klar kurs i overenstemmelse med foreningens formål – at bidrage til udviklingen af et fremtidssikret, klimapositivt og reelt bæredygtigt jordbrugserhverv.

Bornholms Økojords formål kan kun ændres, såfremt et flertal af foreningen Økobornholms medlemmer stemmer for det på foreningens generalforsamling.

Konkret er formålet formuleret således:

Bornholms Økojord A/S har til formål at købe landbrugsjord og landbrugsejendomme på Bornholm med henblik på bortforpagtning til økologisk drift. Desuden vil Selskabet arbejde for at

1) understøtte generationsskifte i landbruget og fremme tilflytningen til Bornholm,

(2) fremme samarbejdet mellem lokale økologiske landmænd og forbrugerne,

(3) fremme biodiversiteten og sikre rent drikkevand samt rene og sunde fødevarer,

(4) at fremme og sikre dyrevelfærden

(5) fremme diversiteten i dyrkningsformer som permakulturer/skovhaver, levefællesskaber og økologisk havebrug

(6) fremme interessegrupper, der arbejder ud fra bæredygtighed og økologi.

 

Der er tale om et ualmindeligt selskab, men udfordringerne, vi står overfor, er mildest talt også ualmindelige, men store:

Jordbrugets fremtid og mere liv på landet – ved at understøtte generationsskifte i landbruget, diversitet i dyrkningsformer og fremme tilflytningen til Bornholm. 

Lokal fødevareproduktion – ved at udvikle og udvide den bornholmske fødevareproduktion og gøre lokalt producerede fødevarer tilgængelige for bornholmerne og øens gæster.

Klimatilpasning, biodiversitet, rent grundvand og dyrevelfærd – ved at skabe bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.

 

 

Økojord for jordbrugets fremtid og liv på landet – ved at understøtte generationsskifte i landbruget, diversitet i dyrkningsformer og fremme tilflytningen til Bornholm.

 

UDFORDRING

Generationsskiftet er i fare – og gennemsnitsalderen i landbruget i både Danmark og på Bornholm er nær 60 år. Gennem de sidste 40 år er landbrugsvirksomheder blevet meget færre og meget større. Der er nu under 10.000 fuldtidslandbrug på landsplan, som lægger beslag på mere end 60% af det danske landareal. Med den udvikling forsvinder potentialet for småproduktion, samt boliger, liv og diversitet i land­områ­der­ne.

LØSNING

Bornholms Økojord A/S ønsker at være et aktivt svar på den udfordring.  Vi ønsker, at både det produktive landbrugserhverv og jorden generelt ejes så lokalt og demokratisk som muligt.

Derfor søsætter vi en model, hvor ejerskabet over jord og gård finansieres af mange bække små, og at ejerskabet og forvaltning af jorden er knyttet til et demokratisk forum, en lokal forening, for derved at knytte producenter og forbrugere tættere sammen.

Formålet med foreningen er at udvikle jordbruget i både økologisk og socialt bæredygtigt retning. Jordbrug skal naturligvis forbedre biodiversiteten og ikke fortsat forringe natur og miljø.

I Bornholms Økojord A/S ønsker vi at skabe bedre muligheder for små- og mellemstore fødevare­producenter på landet på Bornholm, ligesom vi ønsker at være med til at skabe og fastholde levende landområder for både natur, dyr og mennesker. Dette vil kunne betyde flere tilflyttere til Bornholm.

 

 

Økojord for lokal fødevareproduktion – ved at udvikle og udvide den bornholmske fødevareproduktion og gøre lokalt producerede fødevarer tilgængelige for bornholmerne og øens gæster.

 

UDFORDRING

På Bornholm bruger vi over en milliard kroner om året på fødevarer. Langt de fleste penge, der bruges på mad, forsvinder ud af øen. Det kan virke som et paradoks, at bornholmske fødevarer er blevet et af de stærkeste regionale fødevarebrands i Danmark, samtidig med at vi importerer langt hovedparten af vore fødevarer.

Øens landbrug er stadig et hovederhverv i økonomisk forstand, men trods øget produktion sker der et fald i beskæftigelsen. Produktion af eksempelvis mejeriprodukter og svinekød til eksport, spiller en langt større rolle end produktion til selvforsyning på øen. Det er først igennem de sidste 15-20 år, at øens nicheprodukter for alvor er blevet kendte, men den lokale omsætning af de lokalt producerede fødevarer er stadig yderst begrænset.

LØSNING

Vi ønsker at bidrage til at flere af vores madpenge cirkulerer i den bornholmske økonomi.

Bornholms Økojord ser det som en central del af vores rolle, at udvikle og udvide den bornholmske fødevareproduktion, i et bredt samarbejde med eksisterende fødevareaktører og dermed gøre lokalt producerede sunde, velsmagende og rene fødevarer tilgængelige for bornholmerne.

 

 

Økojord for klimatilpasning, biodiversitet, rent grundvand og dyrevelfærd – ved at skabe bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.

 

UDFORDRING

Klimakrisen fylder stadigt mere i den offentlige debat. Vi hører konstant om fortsat høje CO2 udledninger og de katastrofale konsekvenser for natur, miljø og mennesker, der følger med. Den måde, vi driver industrielt landbrug på, er en afgørende årsag til klima- og miljøkriserne.

Men i jordbruget ligger også potentialet til at være en kraftfuld del af løsningen. Overalt i verden udvikler og udruller visionære landbrugere nye jordbrugspraksisser.

LØSNING

Bornholms Økojord vil være en del af løsningen. På vores jorder vil vi arbejde for at afprøve og udvikle jordbrugsmetoder, der fx minimerer pløjning og gør brug af flerårige afgrøder. Vi vil arbejde for at dele af vores jorder udlægges til skovlandbrug, der både øger biodiversitet og CO2-lagring – og vil være en spændende oplevelse at besøge. Bornholms Økojord A/S ser derfor med stor interesse på alternative dyrkningsformer som f.eks. permakultur, regenerativt landbrug og biodynamik. Fremtidens jordbrugsformer kræver rum til at udvikles og modnes, og det rum vil vi gerne være med til at skabe.

Bornholms Økojord A/S arbejder selvsagt for, at stadigt mere af den bornholmske landbrugsjord bliver omlagt til økologi og drevet efter skånsomme økologiske principper, der sikrer både rent grundvand og rene fødevarer og dyrehold med dyrevelfærd.

 

Økojords bestyrelse

Mads Kissow

Bestyrelsesformand

Bygge- og energirådgiver, samt konsulent i landdistriktsudvikling

Johnny Poulsen

Tidl. revisor i Bornholms Revision A/S

Hans Jørgen Jensen

Tidl. sekretariatsleder i LAG Bornholm

Katja Tolstrup

Bestyrelsesmedlem

 

Mona Klippenberg

Bestyrelsesmedlem

 

 

Anna Sofie Poulsen

Direktør

Uddannet jurist og advokat.