Loading…

Velkommen til foreningen Økobornholm

Foreningen blev stiftet på Bornholm i marts 2018 og har til formål at bidrage til jordbrugskulturen på et økologisk bæredygtigt grundlag og at arbejde for de bornholmske landområder som levende og bæredygtige for både natur og mennesker.

Foreningens bidrag til jordbrugskulturen sker blandt andet ved, at virke for etablering af selskabet Bornholms Økojord A/S (se mere her) og andre tiltag til styrkelse af økologiske driftsenheder, og herigennem

  • at understøtte generationsskiftet i landbruget og fremme tilflytningen til Bornholm
  • at fremme produktion og afsætning af økologiske produkter dyrket og forædlet på Bornholm
  • at fremme samarbejdet mellem landmand og forbruger og mellem Bornholm og omverden
  • at fremme biodiversitet og sikre rent drikkevand og rene og sunde fødevarer
  • at fremme og sikre dyrevelfærd
  • at fremme diversitet i dyrkningsformer som permakulturer/skovhaver, levefællesskaber og økologisk havebrug og i øvrigt fremme interessegrupper, der arbejder ud fra bæredygtighed og økologi.

Foreningen sætter samarbejder i højsædet og vil gerne understøtte de mange økologiske jordbrugere og fødevareproducenter som er på Bornholm. Vi står ydmygt på skuldrene af alle dem som allerede arbejder for en ny og bæredygtig jordbrugskultur. 

Vi ser foreningen som en vigtig stemme i det bornholmske samfund for en ny og bæredygtig jordbrugskultur. Vores intention er dog at være mere end blot ”en stemme”, – vi ønsker at realisere vores vision. Derfor blev foreningen i 2019 omdannet til en erhvervsdrivende forening; Foreningen Økobornholm f.m.b.a., med henblik på at etablere det lokale selskab til opkøb og drift af økologisk jord: Bornholms Økojord A/S. Arbejdet med etableringen af selskabet er højt prioriteret blandt vores aktiviteter i foreningens virke og som medlem af Foreningen Økobornholm f.m.b.a. kan du være med til at bestemme retningen for Bornholms Økojord A/S.

Du kan læse mere om Bornholms Økojord A/S her på siden under menuen i højre hjørne: Økojord

Desuden virker foreningen ved at gennemføre forskellige arrangementer som bidrager til foreningens visioner. Du kan læse mere herom på siden under ”arrangementer”.

Foreningen bakker også op om initiativer, som øger fokus og salg af lokale økologiske vare, f.eks. via “Cirkulært Designsprint – et forløb under Bæredygtig Bundlinje Bornholm.” Se nedenstående info video.

Foreningen samler ind, så alle kan være med til at skaffe mere økologi på Bornholm uanset pengebogens størrelse. 
De indsamlede penge bruges til at købe flere aktier i Bornholms Økojord A/S
Du kan se indsamlingsregnskabet for 2023 her
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

DAYS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

HRS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

MINS

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

0

SECS