Vi er kommet godt fra start !

 

Under vores første tegningsperiode solgte vi aktier for hele 3,5 millioner kroner. Tegningsperioden er lukket pr. 31. december 2020.
Vi forventer at starte endnu en tegningsperiode med henblik på at udvide kapitalen inden for det næste år.
Hold øje med hjemmesiden her eller meld dig ind i foreningen Økobornholm for at følge udviklingen. meld dig ind her

Til orientering lader vi aktietegningsmaterialet stå lidt endnu, idet vi forventer at vi på et tidspunkt vil kunne åbne for en udvidelse af aktiekapitalen. Er du interesseret, så send gerne en meddelelse til foreningen via mail.

Her kan du læse nærmere om aktietegning, selskabets form og formål m.m. i Prospektet

Man skal minimum investere 10.400 kr., inklusive overkurs, svarende til 10 stk. aktier pr. investor.
 

Her kan du læse og udskrive Tegningsblanketten

Med elektronisk underskrift:
Under tegningsperioden åbnes der for en elektronisk formular som du udfylder her på hjemmesiden. Derefter modtager du i løbet af nogle dage en mail fra os med den udfyldte Tegningsblanket og et link, hvor du kan underskrive tegningsblan­ketten elektronisk med dit NemID. Du får en kopi af Tegningsblanketten, når du har skrevet under.

Underskrift på papir:
Udskriv Tegningsblanketten, læs den, udfyld og underskriv den, tag en kopi til dig selv og send den med mail eller post til adressen på blanketten.

Efter underskrift:
Når du har skrevet under, skal du indbetale det beløb, som du har oplyst, at du vil investere. Og så kan du glæde dig over, at du har tegnet aktier i Bornholms Økojord A/S under stiftelse.

Beløbet overføres til reg.nr. 5301 konto-nr. 0285882

Persondata og sikkerhed:
Når du indsender en tegningsblanket, skal du være opmærksom på, at Foreningen ØkoBornholm behandler de personoplysninger, som du afgiver i tegningsblanketten efter reglerne i persondataforordningens art 6, stk. 1, b) om indgåelse af kontrakt. Læs mere om vores behandling af personoplysninger her.

 

Sådan støtter du selskabet Bornholms Økojord A/S uden at købe aktier

Hvis du ikke lige står og har penge til at købe dine egne aktier for, men gerne vil støtte formålet, så kan du under tegningsperioden give penge til foreningen ØkoBornholm, der er stiftere af Økojords-selskabet. Så køber foreningen aktier for pengene.

Hvis du også melder dig ind i foreningen, kan du være med til at udstikke den overordnede kurs for Økojords-selskabet.

Overfør det beløb, som du vil støtte med til foreningens indsamlingskonto reg.nr.  5301  konto-nr.  0286862 og oplys dit eget konto-nummer i bemærkningerne til modtager.