Tag del i Bornholms udvikling mod en mere bæredygtig fremtid

Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan blive medlem, hvis du/I ønsker at støtte vores formålsparagraf, som du kan læse i vores vedtægter. (Find vedtægterne i menupunktet ”om foreningen” på denne sides øverste højre hjørne). Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, men tegnes i det daglige af bestyrelsen, som du kan træffe under fanen ”om foreningen”. Som medlem håber vi, at du aktivt vil deltage i foreningens arrangementer og ligeledes gerne bidrager til afviklingen heraf.

Som medlem kan du være med til at bestemme retningen for foreningen ved at deltage i den årlige Generalforsamling, hvor der ligeledes er valg til bestyrelsen.

Medlemskontingentet gælder for et kalenderår og pengene går ubeskåret til foreningens arbejde. Det årlige medlemskontingentet opkræves i januar måned via mail.

Man betaler manuelt hvert år, der er altså ikke tale om et automatisk fornyende abonnement!
Der er ikke 14 dages fortrydelse, efter betaling af kontingentet.

Brug nedenstående formular for at melde dig ind eller betale dit medlemsskab.

Nyt medlem

Eksisterende medlem

I formularen kan du som tidligere/allerede medlem, bruge hurtig udfyldelse i venstre side af formularen, via dit telefonnummer eller mail.