Tag del i Bornholms udvikling mod en mere bæredygtig fremtid

Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan blive medlem, hvis du/I ønsker at støtte vores formålsparagraf, som du kan læse i vores vedtægter. (Find vedtægterne i menupunktet ”om foreningen” på denne sides øverste højre hjørne). Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, men tegnes i det daglige af bestyrelsen, som du kan træffe under fanen ”om foreningen”. Som medlem håber vi, at du aktivt vil deltage i foreningens arrangementer og ligeledes gerne bidrager til afviklingen heraf.

Som medlem kan du være med til at bestemme retningen for foreningen ved at deltage i den årlige Generalforsamling, hvor der ligeledes er valg til bestyrelsen.

Medlemskontingentet gælder for hvert kalenderår og pengene går ubeskåret til foreningens arbejde. Det årlige medlemskontingentet opkræves i januar måned via mail.

 

Brug nedenstående formular for at melde dig ind eller betale dit medlemsskab.

Nyt medlem

Eksisterende medlem

I formularen kan du som tidligere/allerede medlem, bruge hurtig udfyldelse i venstre side af formularen, via dit telefonnummer eller mail.