OPRET ANNONCE

VILKÅR & GODE RÅD

På Imarksaetter.dk kan du synliggøre ressourcer og samarbejdsmuligheder du gerne vil byde ind med til fremme af Imarksætteri på Bornholm.

Det er gratis at oprette en annonce og platformen kan benyttes af enkeltpersoner såvel som virksomheder og organisationer.  Sørg for bedst muligt at beskrive dine ressourcer eller samarbejdsmuligheder og brug meget gerne fotos til at synliggøre din annonce. Du må også gerne angive eventuel økonomi eller andet du forventer til gengæld for brugen af dine ressourcer. Ligeledes hvilket tidsperspektiv du forestiller dig der er for brugen.

Vi vil kontakte dig, hvis der er brug for uddybende oplysninger. Vi forbeholder os ret til at afvise eller kræve ændringer af indhold, så det lever op til platformens formål.

Har du vanskeligheder rent teknisk med at oprette din annonce er vi gerne behjælpelige. Bare send en email til os på hej@oekobornholm.dk og vi vil sørge for at lægge materialet op hurtigst muligt.

Velkommen til Imarksætternes nye deleøkonomi!

KATEGORIER AF RESSOURCER

JORD / PLANTAGE: Hvis du har et jordstykke, en eng, et stykke skov, en masse frugttræer eller lignende du gerne vil leje ud eller tilbyde Imarksættere at benytte. Skriv gerne om der er adgang til vand, toilet, redskabsbygning og lignende praktiske forhold i forbindelse med arealet.

MASKINER: Hvis du har landbrugsmaskiner du gerne vil leje ud eller stille til rådighed på attraktive vilkår for Imarksættere. Det kan både være maskiner til leje, udlån eller salg. Måske du ligger inde med specialværktøj til frugt, grøntsagsproduktion, rodfrugter, korn eller lignende.

BYGNINGER: Hvis du har ledig plads i stald, maskinhus, drivhus, kontor eller lignende du gerne vil udleje eller stille til rådighed på attraktive vilkår for Imarksættere. Bygninger kan også være adgang til gårdbutik, stalddørssalg, vejbod o.lign. Du kan også foreslå, at Imarksætteren hjælper til med at vedligeholde din bygning, som del af en brugsaftale.

FORARBEJDNING: Hvis du har udstyr eller faciliteter til brug for forarbejdning af fødevarer. Det kan være et godkendt køkken man kan leje sig ind i, et bageri, bryggeri, mejeri eller produktionsudstyr til at pakke og emballere varer. Måske du har særlige tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet eksempelvis om aftenen eller i weekenden.

HJÆLP & LÆR: Mulighed for at hjælpe til og lære af etablerede Imarksættere. Det kan være som frivillig, Workaway, en praktikplads, virksomhedspraktik eller lignende,  hvor man hjælper til i marken eller med produktionen. I aftaler selv hvad man får til gengæld for at hjælpe og lære.


BOLIG:
Har du et værelse, et anneks eller en udlejningsbolig, hvor du gerne vil byde Imarksættere velkommen kan du annoncere det her. Måske der kan indgå nogle opgaver som del af en boligaftale, hvor Imarksætteren hjælper til med nogle ting på din ejendom eller bidrager til husholdningen med friske råvarer.

VIDEN: Har du viden om hvordan man gør er du meget velkommen her på platformen. Vi leder både efter mentorer, professionelle rådgivere og erfarne folk som gerne vil dele deres viden om landbrug, fødevareproduktion, markedsføring, salg og imarksætteri. Skriv gerne hvad du forventer til gengæld for din viden.

ANDET: Hvis du har nogle helt andre ressourcer, som du mener kan fremme Imarksætteriet på Bornholm kan du oprette dem i kategorien “andet”. Det kan være